Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κέρκυρας

Τα συνεργεία του ΑΔΜΗΕ επιδιόρθωσαν τη βλάβη κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Την 21.09.2015 και ώρα 00:10, κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων στην Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Ιόνιο, προκληθήκαν βλάβες στο δίκτυο μεταφοράς 150kV της νήσου Κέρκυρας που έθεσαν, λόγω αυτόματης λειτουργίας των αντίστοιχων ηλεκτρικών προστασιών, εκτός λειτουργίας τους κομβικούς Υποσταθμούς 150kV Μούρτου, Ηγουμενίτσας και της νήσου Κέρκυρας.

Αποτέλεσμα των παρακάτω βλαβών, ήταν η πλήρης αποκοπή (διακοπή τροφοδότησης) της νήσου Κέρκυρας και του Νομού Θεσπρωτίας από το Σύστημα Μεταφοράς και η καθολική διακοπή των καταναλωτών της νήσου για μέσο χρόνο περίπου 2,5 ώρες. Η αποκατάσταση, κάτω από τις συνεχιζόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, της τροφοδότησης των παραπάνω Υ/Σ από το Σύστημα έγινε από τα συνεργεία του ΑΔΜΗΕ και στην συνέχεια έγινε η επανατροφοδότηση των καταναλωτών από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Κοινοποιήστε