Αναφορά σε δημοσιεύματα Τύπου σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας 4 της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Βασικό στοιχείο της ένταξης ή μη μιας μονάδος σε λειτουργία αποτελεί η οικονομική προσφορά της

Με αφορμή  δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας της Μονάδας 4 της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Συστήματος με βάση τις οικονομικές προσφορές (άρθρο 14 του ΚΔΕΣΜΗΕ) που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες παραγωγοί και συνεκτιμώντας τα τεχνοοικονομικά δεδομένα τους (άρθρα 21, 51, 54, 55 του ΚΔΕΣΜΗΕ) προβαίνει στην κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής με βάση το οποίο γίνεται η ένταξη σε λειτουργία ή διακοπή λειτουργίας των συμμετεχόντων παραγωγών.

Βασικό στοιχείο της ένταξης ή της μη ένταξης σε λειτουργία μιας μονάδος αποτελεί η οικονομική προσφορά της, που υποβάλλεται με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού και είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Στην εν λόγω περίπτωση, την ευθύνη του τρόπου υποβολής της προσφοράς της Μεγαλόπολης IV έχει αποκλειστικά η ΔΕΗ.

Ο κάθε παραγωγός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ως προς τη διαμόρφωση της προσφοράς παραγωγής της μονάδος ηλεκτρικής ενέργειας (€/MWh) και φροντίζει για την ορθότητα υποβολής της δήλωσής του με βάση τον ΚΔΕΣΜΗΕ.

Κοινοποιήστε