Αμοιβές στελεχών του ΑΔΜΗΕ

Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει τις αποδοχές τους σύμφωνα με το κοινά παραδεκτό μέτρο

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τις αυξήσεις των αμοιβών των στελεχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας), ο σημερινός Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ. Νίκος Καϊμάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Σε εφαρμογή του Ν 4354/2015 το προηγούμενο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που ως γνωστόν είχε διοριστεί από την προηγούμενη συγκυβέρνηση, πριν το τέλος της θητείας του προχώρησε σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4354/2015 και επαναπροσδιόρισε με απόφασή  του τις  αποδοχές  των ανωτάτων στελεχών της διοίκησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επικυρώνοντας και τη σχετική Σύμβαση που καθόρισε το ύψος και την αναδρομικότητά τους. 

Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο που προτάθηκε από την σημερινή Κυβέρνηση και τη ΔΕΗ και διορίστηκε με πρωτοβουλία του βασικού μετόχου του, της ΔΕΗ Α.Ε., θα επανεξετάσει τη σχετική Σύμβαση και θα επανακαθορίσει τις αποδοχές των παραπάνω στελεχών του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το κοινά παραδεκτό μέτρο των αποδοχών που λαμβάνουν τα αντίστοιχα στελέχη των άλλων Δημόσιων Οργανισμών, σε συνδυασμό με τις οικονομικά αποδεκτές δυνατότητες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».                                                           

Καϊμάκης Νικόλαος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ

Κοινοποιήστε