30.11.2018

Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Νέο μέλος του Δ.Σ. ο κ. Δημοσθένης Παπασταμόπουλος

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.10.2018 διορίστηκε ως νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ζωής Βροντίση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Μανουσάκης Μανούσος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός)
  • Μάργαρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Xinghua Shi, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Μηχανικός)
  • Hong Li, Μέλος (Λογιστής)
  • Yunpeng He, Μέλος (Μηχανικός)
  • Καμπούρης Ιωάννης, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Ρουσόπουλος Ιάσων, Μέλος (Οικονομολόγος)
  • Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, Μέλος (Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός)
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Ο κ. Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, καθώς αναπληρώνει παραιτηθέν μέλος, θα έχει την αυτή θητεία με το εν λόγω μέλος αρχόμενη από 31.10.2018 και λήγουσα την 29.06.2022, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας.

Κοινοποιήστε