19.11.2012

Άγονος ο Διαγωνισμός για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων

Υπό επεξεργασία λύσεις για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου που εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ στις 6.11.2012, σχετικά με την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, ανακοινώνει τα ακόλουθα: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ανοίχτηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού Συμμετέχοντος, της Σύμπραξης  των εταιρειών «Siemens A.E. – Prysmian Powerlink Srl – Nexans Norway AS».

Η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης Σύμπραξης έθετε όρους και προϋποθέσεις που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονομικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη Διακήρυξη Όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν θεωρήθηκε εύλογο. Για το λόγο αυτό, η προσφορά της δεν έγινε αποδεκτή και ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος.

Ο ΑΔΜΗΕ, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Έργου Διασύνδεσης  των Κυκλάδων, που θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξή τους και θα διασφαλίσει τους καλύτερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους για τις τοπικές Κοινωνίες, έχει ήδη επεξεργασθεί λύσεις που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη υλοποίηση της διασύνδεσης, θα επιτρέψουν την απορρόφηση της επιδότησης του Έργου από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο ΑΔΜΗΕ θα προβεί σύντομα σε νεότερη ενημέρωση για το σχετικό έργο.

Κοινοποιήστε