27.10.2021

Τεχνική Απόφαση Πρόγραμμα Κατανομής ΜΣΣ Κρήτης

Δημόσια Διαβούλευση

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Πρόγραμμα Κατανομής ΜΣΣ Κρήτης» σύμφωνα με την πρόσφατη έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ 775/2021)

Λήξη δημόσιας διαβούλευσης 29/10/2021.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.