13.04.2023

Τεχνική Απόφαση "Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ"

Δημόσια Διαβούλευση

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ». Λήξη δημόσιας διαβούλευσης 01/05/2023. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.