23.09.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) Πτυχιούχου/Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών με θεωρητικό υπόβαθρο ή/και προϋπηρεσία σε Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε συνέργειες μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής του ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΟΡΙΖΟΝ EUROPE.