Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2024-2025

Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 2ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3.11, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα δύο (2) Ημερολογιακά Έτη.

  • Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2024
  • Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025