23.06.2020

Περιορισμός Ισχύος λόγω Συντήρησης Γραμμών Πελοποννήσου

Περιορισμός Ισχύος λόγω Συντήρησης Γραμμών Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης του Ρ90 Υ/Σ Κορίνθου την Τετάρτη 24/6 από 08:00 έως 15:00, θα τεθεί εκτός λειτουργίας η ΓΜ 150kV Ρ90 Υ/Σ Κορίνθου – Ρ150 ΚΥΤ Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση αυξημένου περιορισμού ισχύος κατά τις ώρες αυτές.