Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης του Προκαταρκτικού Σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2024 – 2033

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση του Προκαταρκτικού Σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2024 – 2033 παρατείνεται έως και τις 14.03.2023.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ