28.09.2020

Μεταβολή Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

Μεταβολή Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, έχει δημοσιευτεί εδώ το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2020 – Νοέμβριος 2021.