06.08.2020

Μεταβολή Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

Μετάθεση Ετήσιας Συντήρησης ΗΡΩΝ CC

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΗΡΩΝ Α.Ε., η προγραμματισμένη για την 15/9/2020 ετήσια συντήρηση της μονάδας ΗΡΩΝ CC θα ξεκινήσει την 15/8/2020.