26.06.2021

Επικαιροποίηση Προγράμματος Συντήρησης Διασυνδέσεων 2021

Επικαιροποίηση Προγράμματος Συντήρησης Διασυνδέσεων 2021

Σας ενημερώνουμε ότι το επικαιροποιημένο (version 4) Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2021 έχει αναρτηθεί εδώ.