30.10.2020

Δημοσίευση Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ

και αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 14 Οκτωβρίου 2020 πρόσκλησής του για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της Τεχνικής Απόφασης Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση καθώς και την τελική Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ. Την Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ θα την βρείτε επίσης στην ενότητα Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.