02.06.2022

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 - Δήλωση συμμετοχής στο email DemandResponse@admie.gr

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εν όψει της έναρξης συμμετοχής της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης, διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 – 14:00.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα:

• Εγγραφή στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου
• Δοκιμές Προεπιλογής
• Φορτίο Αναφοράς
• Εντολές Κατανομής και Επικοινωνία με Οντότητες
• Μετρήσεις και Εκκαθάριση
• Συμμετοχή στην Αγορά 

Εγγραφή στην Ημερίδα:

Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα, θα πρέπει να εγγραφείτε μέχρι και την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, στέλνοντας email στο DemandResponse@admie.gr με θέμα «Ημερίδα Demand Response» και αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά σας και την εταιρία/φορέα που εκπροσωπείτε.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Mετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής θα αποσταλούν μέσω email οδηγίες σύνδεσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα.