21.11.2022

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά έργα PICASSO, MARI, IGCC & TERRE

8 Δεκεμβρίου 2022

Τα MARI, PICASSO, TERRE και IGCC είναι τα έργα των Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για τη δημιουργία των πλατφορμών συμψηφισμού αποκλίσεων και ανταλλαγής ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη (mFRR) και με αυτόματη ενεργοποίηση (aFRR), καθώς και από εφεδρείες αντικατάστασης (RR). Αυτές οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της εξισορρόπησης στην Ευρώπη και θα ενοποιήσουν τις αγορές εξισορρόπησης ενέργειας, προωθώντας τις δυνατότητες ανταλλαγής ενέργειας εξισορρόπησης mFRR, aFRR, και RR συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφαλή λειτουργία του Συστήματος.

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς, μέσω του ENTSO-E, έχουν ως στόχο να ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών πλατφορμών, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα τα σχόλιά τους για μελλοντικές βελτιώσεις. Ως εκ τούτου, τα έργα MARI, PICASSO TERRE και IGCC σε συνεργασία με τον ENTSO-E διοργανώνουν μία δημόσια διαδικτυακή ημερίδα στις 8 Δεκεμβρίου 2022, η οποία θα καλύπτει:

  • Τον σχεδιασμό του έργου και την πρόοδο μέχρι στιγμής,
  • Εμπειρίες από τη λειτουργία των πλατφορμών,
  • Τον oδικό χάρτη ένταξης και τα επόμενα βήματα.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην ημερίδα μέσω αυτού του link.