29.09.2023

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5, ΗΡΩΝ 1

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε. και HERON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023 (version 6), το οποίο θα βρείτε εδώ.