31.08.2023

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023

ELPEDISON THISVI, HERON 1

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών HERON S.A. και ELPEDISON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023 (version 5), το οποίο θα βρείτε εδώ.