15.02.2023

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΛΑΥΡΙΟ 4, KORINTHOS POWER

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023 (version 2), το οποίο θα βρείτε εδώ.