27.09.2022

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022

PROTERGIA CC, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΗΡΩΝ 1, 2, 3, ΛΑΥΡΙΟ 5, ΜΕΛΙΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ΗΡΩΝ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022 (version 6), το οποίο θα βρείτε εδώ.