02.08.2022

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022

PROTERGIA CC, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΗΡΩΝ 1, 2, 3, ΗΡΩΝ CC, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ΗΡΩΝ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022 (version 5), το οποίο θα βρείτε εδώ.