18.03.2022

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΗΡΩΝ 1, 2, 3, ΗΡΩΝ CC, ELPEDISON THISVI

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ELPEDISON S.A., ΗΡΩΝ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022 (version 4), το οποίο θα βρείτε εδώ.