30.09.2021

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 4

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 11), το οποίο θα βρείτε εδώ.