08.09.2021

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

ΗΡΩΝ CC, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ELPEDISON THESS

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΗΡΩΝ Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και ELPEDISON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 10), το οποίο θα βρείτε εδώ.