03.06.2021

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

PROTERGIA CC, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 8), το οποίο θα βρείτε εδώ.