01.04.2021

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

ELPEDISON THESS & ΗΡΩΝ 1, 2, 3

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ELPEDISON S.A. και HERON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 5), το οποίο θα το βρείτε εδώ.