11.02.2021

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

Αναβολή Συντήρησης ΑΗΣ Αλιβερίου 5

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας της αναγκαίας αναβολής της συντήρησης της μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου, προκύπτουν αλλαγές στο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 3) θα το βρείτε εδώ.