23.01.2021

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2021-2022

Μετάθεση Συντήρησης Αεριοστροβίλου Νο2 ΑΗΣ Μεγαλόπολης Νο5

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ ΑΕ, η συντήρηση του Αεριοστροβίλου Νο2 (GT2) του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Νο5, θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 22/03/2021 έως 04/04/2021. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων θα το βρείτε εδώ.