17.02.2023

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2023

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το αναθεωρημένο (version 3) Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2023 έχει αναρτηθεί εδώ.