Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2023

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το αναθεωρημένο (version 2) Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2023 έχει αναρτηθεί εδώ.