05.09.2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ

Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 4 Αυγούστου 2020 πρόσκλησής του για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της Τεχνικής Απόφασης «Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού», δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής καθώς και τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση. Η τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ επί της Τεχνικής Απόφασης θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.