Ηλέκτριση των Γραμμών Μεταφοράς 2Β/150kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ – Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) – Υ/Σ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ & 2Β/150kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΠΑΡΤΗ Ι – ΜΟΛΑΟΙ) – Υ/Σ ΣΚΑΛΑ ΙΙ

Οι συγκεκριμένες Γραμμές Μεταφοράς θα πρέπει να θεωρούνται υπό τάση από την 1/12/2023

Οι παρακάτω Γραμμές Μεταφοράς μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και τις τελευταίες δοκιμαστικές λειτουργίες τους, θα πρέπει να θεωρούνται ΥΠΟ ΤΑΣΗ από την 1/12/2023.

Α. ΓΜ 2Β/150kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ – Υ/Σ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) – Υ/Σ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ -  (ΑΗ 159Ν/ - ΑΗ 159/2) σύμφωνα με τα ακόλουθα :

1. Η συγκεκριμένη ΓΜ έχει μήκος 252 m (3 πύργοι) και αρχίζει από τον πύργο ΑΗ 159Ν της ΓΜ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και καταλήγει στο Υ/Σ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ (πύργος ΑΗ 159/2).

2. Η παραπάνω ΓΜ οδεύει στη Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και

ΒΓΜ 2Β/150kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΠΑΡΤΗ Ι – ΜΟΛΑΟΙ) – Υ/Σ ΣΚΑΛΑ ΙΙ -  (ΣΜ 35Ν/ - ΣΜ 35Ν/3) σύμφωνα με τα ακόλουθα :

1. Η συγκεκριμένη ΓΜ έχει μήκος 360 m (4 πύργοι) και αρχίζει από τον πύργο ΣΜ 35Ν της ΓΜ ΣΠΑΡΤΗ Ι – ΜΟΛΑΟΙ και καταλήγει στο Υ/Σ ΣΚΑΛΑ ΙΙ (πύργος ΣΜ 35Ν/3).

2. Η παραπάνω ΓΜ οδεύει στη Δ.Ε. Σκάλας, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (θέση «Ξηροκάμπι»).

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών που γειτονεύουν με τις αναφερόμενες Γραμμές Μεταφοράς , να ειδοποιούν αμέσως για κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία ή βλάβη την Αστυνομική ή άλλη αρχή του τόπου ή τα γραφεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, τηλ. 2631 401551.

Προσφέρουν έτσι πολύτιμες υπηρεσίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και συμβάλλουν στην προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ για τον περιορισμό των ανωμαλιών και διακοπών του ρεύματος.