Κοινωνία

Η ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και ευνοεί όλη την κοινωνία, μειώνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος για όλους και συμβάλλοντας στη μεταφορά καθαρών μορφών ενέργειας, κλείνοντας οριστικά τις ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας.

Παρ ’όλα αυτά στον ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζουμε πως κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και συντήρησης του δικτύου ενδέχεται να προκαλέσουμε όχληση. Γι’ αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δράσεις που στόχο έχουν την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκεκριμένα:

  • Πραγματοποιούμε συστηματικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και αποτελεσματική επικοινωνία του οφέλους που προκύπτει από τα έργα μας.
  • Επεξεργαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις για την όδευση των γραμμών μεταφοράς σε κάθε έργο μας, στοχεύοντας στην επίτευξη συναινετικών λύσεων και τη δημιουργία της ελάχιστης δυνατής όχλησης κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μας.
  • Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, όπου απαιτείται  να γίνει απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων, για τη διαδικασία είσπραξης των αποζημιώσεων τους.
  • Ενημερώνουμε άμεσα τους ιδιοκτήτες για τη διαδικασία είσπραξης των αποζημιώσεων τους σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων.
  • Αναλαμβάνουμε συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες μετά από ανοιχτό διάλογο μαζί τους
  • Τηρούμε αυστηρά και απαρέγκλιτα τα όρια που θέτει η ελληνική νομοθεσία που αφορά στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους εργαζομένους μας.