System Operation Reports

System Operation Reports.

121 - 140 από 38782 αποτελέσματα

Title Processes Data Type Period Covered Info From To Published
ISP3 2023-11-27 20231127110919 ISP ISP Results DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 12:30
Ad-hoc ISP 2023-11-27 2023112710150 ISP ISP Results DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 11:50
20231128 ISP1 UnitAvailabilities v2 ISP Unit Availabilities DAY 28.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 10:40
20231128 ISP1 ISPRequirements v2 ISP ISP Requirements DAY 28.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 10:40
20231127 ISP3 UnitAvailabilities v2 ISP Unit Availabilities DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 10:35
20231127 ISP3 ISPRequirements v2 ISP ISP Requirements DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 10:35
20231128 ISP1 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 28.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 09:35
20231128 ISP1 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 28.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 09:35
20231128 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 ISP ISP Forecast DAY 28.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 09:20
20231128 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 ISP ISP Forecast DAY 28.11.2023 28.11.2023 27.11.2023 09:20
20231127 ISP3 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 09:05
20231127 ISP3 ISPRequirements ISP ISP Requirements DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 09:05
20231127 ISP3 IPTO LOAD FORECAST ISP ISP Forecast DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 09:00
20231127 ISP3 IPTO RES FORECAST ISP ISP Forecast DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 08:50
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 26.11.2023 System Operation Energy Balance DAY 26.11.2023 26.11.2023 27.11.2023 07:45
Net Interconnection Flows 20231126 System Operation Net Interconnection Flows DAY 26.11.2023 26.11.2023 27.11.2023 06:05
System Load 20231126 System Operation System Load DAY 26.11.2023 26.11.2023 27.11.2023 06:05
RES Injections 20231126 System Operation RES Injections DAY 26.11.2023 26.11.2023 27.11.2023 06:05
ISP2 2023-11-27 20231126231010 ISP ISP Results DAY 27.11.2023 27.11.2023 27.11.2023 00:35
20231127 ISP2 UnitAvailabilities ISP Unit Availabilities DAY 27.11.2023 27.11.2023 26.11.2023 21:05