Αναζήτηση

Εμφάνιση μόνο
type
1 - 10 από 796 αποτελέσματα
Λέξεις - κλειδιά:
01/02/2023 - 14:02
The CROSSBOW research project was completed successfully! The CROSSBOW Final Review Meeting was held in a physical form in Belgrade on the 28th and 29th of June, with the participation of all UCSs, HLUs and WP leaders. All deliverables were submitted on time, while the final financial activities/procedures were also completed.
30/01/2023 - 11:09
30/01/2023 - 11:06
30/01/2023 - 11:05
30/01/2023 - 10:57