Αναζήτηση

Εμφάνιση μόνο
type
1 - 10 από 933 αποτελέσματα
Λέξεις - κλειδιά:
30/11/2023 - 13:26
Κατηγορία: Ανακοίνωση
30/11/2023 - 12:44
Κατηγορία: Ανακοίνωση
We inform you that the Annual Interconnections Maintenance Schedule for 2023 has been published here.
21/11/2023 - 16:57
Βασική αποστολή της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης είναι η αναζήτηση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.  Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της ΔΕπΑ περιλαμβάνονται:
21/11/2023 - 16:54
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων και αποστολή της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου για όλο το Προσωπικό της Εταιρείας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις δραστηριότητες, το όραμα και τους στρατηγικούς της στόχους. 
21/11/2023 - 16:53
Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση της ανάπτυξης της Εταιρείας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της αποστολής της,έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες:
21/11/2023 - 16:50
Η Διεύθυνση Ακινήτων & Γενικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή την βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Κέντρων Ελέγχων Ενέργειας (ΚΕΕ), και του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (RSC) στην Θεσσαλονίκη καθώς και την συντήρηση και λειτουργιά των Η/Μ υποδομών των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών και του RSC στην Θεσσαλονίκη.