Δημόσια Διαβούλευση συμμετοχής των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης

Αρχικός Σχεδιασμός

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε νέα δημόσια διαβούλευση τον αρχικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης 12/04/2023 έως 26/05/2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ