Συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια:

  • της ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για τη συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης,
  • της από 27.05.2022 πρόσκλησης εγγραφής στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου του ΑΔΜΗΕ, και
  • της από 14.06.2022 διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας του ΑΔΜΗΕ με θέμα: Συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης

και δεδομένων των προβλέψεων του Άρθρου 118Β του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης περί της συμμετοχής των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου από 30.06.2022,

ο ΑΔΜΗΕ σας ενημερώνει ότι: 

  • η πλατφόρμα δοκιμών του (UAT) είναι ήδη διαθέσιμη από 24.06.2022 προσφέροντας τη δυνατότητα εξοικείωσης με τα συστήματά του,
  • όλοι οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι άδειας ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

Σημειώνεται ότι: 

  • στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου εγγράφονται οριστικά Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές δοκιμές προεπιλογής. Για τη διενέργεια δοκιμών προεπιλογής καθώς και για τη συμμετοχή στις σχετικές δοκιμές του Συστήματος Αγοράς Εξισορρόπησης, απαιτείται η προεγγραφή του χαρτοφυλακίου στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι, που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSP) και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης (BRP), με την ιδιότητα του ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης ή με την ιδιότητα του Καταναλωτή ο οποίος παρέχει υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης και δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ, θα πρέπει να υποβάλουν, επίσης, αίτηση για την εγγραφή τους στα Μητρώα BSP και BRP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Τεχνική Απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, στους παρακάτω συνδέσμους:

καθώς και να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: MarketRegistry@admie.gr.

Αναλυτικές παρουσιάσεις για τη Συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης είναι διαθέσιμες εδώ: 

https://www.admie.gr/nea/anakoinosi/paroysiaseis-diadiktyakis-enimerotikis-imeridas-me-thema