Παρουσιάσεις Διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα:

"Συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης"

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εν όψει της έναρξης συμμετοχής της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης, διοργάνωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου, Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Συμμετοχή της Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω των συνδέσμων που ακολουθούν.

Ευχαριστούμε όλους τους Συμμετέχοντες στην ημερίδα για το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις τους.

 

Σύνδεσμοι Παρουσιάσεων:

1. Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ

2. Δοκιμές Προεπιλογής

3. Μεθοδολογία υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς - Συμμετοχή στην Αγορά

4. Εντολές Κατανομής - Επικοινωνία με Οντότητες

5. Πλατφόρμα Αγοράς Εξισορρόπησης - BMMS

6. Mετρήσεις & Εκκαθάριση