Νέο ρεκόρ καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα στις 09.05.21