ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄ αριθ. ΔΑΔΥ/22811/07.09.2020 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 που αφορά στην πρόσληψη εκατόν ογδόντα (180) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Έβρου, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λακωνίας & Λάρισας όπου και προκηρύχθηκαν οι θέσεις.


Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας  καθώς και οι πίνακες απορριφθέντων ανά κωδικό θέσης.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ

300_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΠ
301_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΠ                                                             
302_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΕΑ
303_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΣΣΑΣ
304_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΣΣΑΣ
305_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
306_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί _Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
307_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί _Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
308_ΠΕ_Μηχανικός, Αναλυτής – Προγραμματιστής(Μηχανικός Η/Υ)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
309_ΠΕ_Μηχανικός, Αναλυτής – Προγραμματιστής(Μηχανικός Η/Υ)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
310_ΠΕ_Πληροφορικής_ Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
311_ΠΕ_Πληροφορικής_ Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
312_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΟΛΥ
313_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΠ
314_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
315_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
316_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
317_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
318_ΤΕ_Τοπογράφοι Μηχανικοί_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
319_ΤΕ_Μηχανολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΓΥ
320_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
321_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
322_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
323_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
324_ΤΕ_Υγειονομικός Επισκέπτης Υγείας_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
325_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΓΥ
326_ΔΕ_Χειριστής Η/Υ_ Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
327_ΔΕ_Σχεδιαστής_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
328_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΓΥ
329_ΠΕ_Ηλεκτρονικός Μηχανικός_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
330_ΠΕ_Τοπογράφος Μηχανικός_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
331_ΠΕ_Χημικός  Μηχανικός_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
332_ΤΕ_Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Αυτοματισμού_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
333_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
334_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
335_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
336_ΔΕ_Τεχνικοί Δομικών Έργων(Οικοδόμοι)_ Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
337_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
338_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
339_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Χειριστές Γερανού)_ Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής _ΔΝΕΜ
340_ΔΕ_Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
341_ΔΕ_Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
342_ΔΕ_Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροσυγκολλητής και Οξυγονοκολλητής)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
343_ΔΕ_Χειριστής Η/Υ_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
344_ΔΕ_Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικών – Γραμματέων)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
345_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
346_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΛΕΣ
347_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΛΕΣ
348_ΠΕ_Πληροφορικής_ Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
349_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΛΕΣ
350_ΤΕ_Μηχανικός Πληροφορικής_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
351_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)_Κρυονέρι (Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
352_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
353_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
354_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγός με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
355_ΔΕ_Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων)_Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
356_ΔΕ_Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι)_Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
357_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
358_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Μάνδρα (Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
359_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
360_ΤΕ_Πολιτικός Μηχανικός_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
361_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
362_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
363_ΔΕ_Χειριστής Η/Υ_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΕΑ
364_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΕΑ
365_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΕΑ
366_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Tρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας_ΔΠΛΤ
367_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Tρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας_ΔΕΑ
368_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Άρτα (Δ. Αρταίων) Ν. Άρτας_ΔΣΣΜ
369_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Άρτα (Δ. Αρταίων) Ν. Άρτας_ΔΠΛΤ
370_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας_ΔΠΛΤ
371_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας_ΔΠΛΤ
372_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας_ΔΣΣΜ
373_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Αλεξανδρούπολη (Δ. Αλεξανδρούπολης) N. Έβρου_ΔΣΣΜ
374_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_ Μαντούδι (Δ. Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας) Ν. Εύβοιας_ΔΝΕΜ
375_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_ Μαντούδι (Δ. Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας) Ν. Εύβοιας_ΔΝΕΜ
376_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανού)_Μαντούδι (Δ. Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας) Ν. Εύβοιας_ΔΝΕΜ
377_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΛΕΣ
378_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΠΛΤ
379_TE_Τοπογράφος Μηχανικός_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
380_TE_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΑΓΥ
381_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
382_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
383_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
384_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΠΛΤ
385_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΕΑ
386_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΕΑ
387_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΕΑ
388_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΠΛΤ
389_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΣΣΜ
390_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΣΣΜ
391_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΕΑ
392_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΕΑ
393_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΕΑ
394_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Μολάοι (Δ. Μονεμβασιάς) Ν. Λακωνίας_ΔΝΕΜ
395_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΛΕΣ
396_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΠΛΤ
397_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΣΣΜ
398_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ
399_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ
400_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ401_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

300_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΠ
301_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΠ                                                             
302_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΕΑ
303_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΣΣΑΣ
304_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΣΣΑΣ
305_ΠΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
306_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί _Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
307_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί _Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
308_ΠΕ_Μηχανικός, Αναλυτής – Προγραμματιστής(Μηχανικός Η/Υ)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
309_ΠΕ_Μηχανικός, Αναλυτής – Προγραμματιστής(Μηχανικός Η/Υ)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
310_ΠΕ_Πληροφορικής_ Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
311_ΠΕ_Πληροφορικής_ Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
312_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΟΛΥ
313_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΠ
314_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
315_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΔΑ
316_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
317_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
318_ΤΕ_Τοπογράφοι Μηχανικοί_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
319_ΤΕ_Μηχανολόγος Μηχανικός_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΓΥ
320_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
321_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
322_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
323_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
324_ΤΕ_Υγειονομικός Επισκέπτης Υγείας_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΔΥ
325_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΓΥ
326_ΔΕ_Χειριστής Η/Υ_ Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
327_ΔΕ_Σχεδιαστής_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
328_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)_Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_ΔΑΓΥ
329_ΠΕ_Ηλεκτρονικός Μηχανικός_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
330_ΠΕ_Τοπογράφος Μηχανικός_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
331_ΠΕ_Χημικός  Μηχανικός_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
332_ΤΕ_Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Αυτοματισμού_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΠΛΤ
333_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
334_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
335_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
336_ΔΕ_Τεχνικοί Δομικών Έργων(Οικοδόμοι)_ Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
337_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
338_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
339_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Χειριστές Γερανού)_ Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής _ΔΝΕΜ
340_ΔΕ_Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
341_ΔΕ_Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
342_ΔΕ_Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροσυγκολλητής και Οξυγονοκολλητής)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΝΕΜ
343_ΔΕ_Χειριστής Η/Υ_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
344_ΔΕ_Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικών – Γραμματέων)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΣΣΜ
345_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής_ΔΕΑ
346_ΠΕ_Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΛΕΣ
347_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΛΕΣ
348_ΠΕ_Πληροφορικής_ Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
349_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΛΕΣ
350_ΤΕ_Μηχανικός Πληροφορικής_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
351_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)_Κρυονέρι (Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
352_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
353_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
354_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγός με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Κρυονέρι(Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής_ΔΣΥ
355_ΔΕ_Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων)_Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
356_ΔΕ_Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι)_Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
357_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
358_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Μάνδρα (Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας) Ν. Αττικής_ΔΕΑ
359_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
360_ΤΕ_Πολιτικός Μηχανικός_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
361_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
362_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΣΣΜ
363_ΔΕ_Χειριστής Η/Υ_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΕΑ
364_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΕΑ
365_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας_ΔΕΑ
366_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Tρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας_ΔΠΛΤ
367_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Tρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας_ΔΕΑ
368_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Άρτα (Δ. Αρταίων) Ν. Άρτας_ΔΣΣΜ
369_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Άρτα (Δ. Αρταίων) Ν. Άρτας_ΔΠΛΤ
370_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας_ΔΠΛΤ
371_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας_ΔΠΛΤ
372_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Πάτρα (Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας_ΔΣΣΜ
373_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Αλεξανδρούπολη (Δ. Αλεξανδρούπολης) N. Έβρου_ΔΣΣΜ
374_ΤΕ_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_ Μαντούδι (Δ. Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας) Ν. Εύβοιας_ΔΝΕΜ
375_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_ Μαντούδι (Δ. Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας) Ν. Εύβοιας_ΔΝΕΜ
376_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανού)_Μαντούδι (Δ. Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας) Ν. Εύβοιας_ΔΝΕΜ
377_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΛΕΣ
378_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΠΛΤ
379_TE_Τοπογράφος Μηχανικός_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
380_TE_Ηλεκτρολόγος Μηχανικός_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΑΓΥ
381_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
382_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
383_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΣΣΜ
384_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί-Αυτοματισμού)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΠΛΤ
385_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΕΑ
386_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΕΑ
387_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης_ΔΕΑ
388_ΤΕ_Διοικητικοοικονομικοί(Διοικητικού - Οικονομικού)_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΠΛΤ
389_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΣΣΜ
390_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΣΣΜ
391_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΕΑ
392_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΕΑ
393_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης_ΔΕΑ
394_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων_Μολάοι (Δ. Μονεμβασιάς) Ν. Λακωνίας_ΔΝΕΜ
395_ΠΕ_Διοικητικοοικονομικοί (Διοικητικού - Οικονομικού)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΛΕΣ
396_ΤΕ_Μηχανικοί Πληροφορικής_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΠΛΤ
397_ΔΕ_Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΣΣΜ
398_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ
399_ΔΕ_Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα- ΚΛΑΡΚ)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ
400_ΔΕ_Χειριστές Η/Υ_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ401_ΔΕ_Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές(Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)_Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λάρισας_ΔΕΑ