ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΔΦ1 & ΥΔΦ2 (τροποποίηση)

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι οι Δημοπρασίες Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 και Τύπου ΥΔΦ2 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και 31/03/2021 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30/12/2020 και Πέμπτη 31/12/2020 αντιστοίχως.

Σχετικά έγγραφα  για την  Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου : https://www.admie.gr/agora/mixanismoi-agoras/upiresia-diakoptomenou-fortiou