Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

161 - 180 από 104976 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20230128 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 09:35
20230128 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 09:20
20230128 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 09:20
20230128 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 09:20
20230127 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 09:05
20230127 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 09:05
20230127 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 09:00
20230127 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 08:50
Yearly ahead Water Usage Declaration 202302-202401 Προθεσμιακή Αγορά Δήλωση Χρήσης Νερών ΕΤΟΣ 02.02.2023 01.02.2024 27.01.2023 08:40
Reservoir Filling Rate 20230127 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 08:35
20230126 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 26.01.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 08:05
20230126 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 08:05
Net Interconnection Flows 20230126 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20230126 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 06:05
System Load 20230126 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 06:05
RES Injections 20230126 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 06:05
ISP2 2023-01-27 20230126230909 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 00:40
20230127 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 26.01.2023 21:05
20230127 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 26.01.2023 21:05