Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

141 - 160 από 100492 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 01.10.2022 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 01.10.2022 01.10.2022 02.10.2022 08:00
RES Injections 20221001 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 01.10.2022 01.10.2022 02.10.2022 06:05
Net Interconnection Flows 20221001 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 01.10.2022 01.10.2022 02.10.2022 06:05
Unit Production and System Facts 20221001 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 01.10.2022 01.10.2022 02.10.2022 06:05
System Load 20221001 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 01.10.2022 01.10.2022 02.10.2022 06:05
ISP2 2022-10-02 20221001230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 02.10.2022 00:30
ISP1 2022-10-02 20221001162340 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 23:26
20221002 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 23:26
20221002 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 23:26
20221002 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 23:25
20221002 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 23:25
20221002 ISP2 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 23:25
20221002 ISP2 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 23:25
20221002 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 13:40
20221002 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 13:40
20221002 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 02.10.2022 08.10.2022 01.10.2022 13:30
20221002 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 13:30
20221002 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 01.10.2022 13:20
ISP3 2022-10-01 20221001110002 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.10.2022 01.10.2022 01.10.2022 12:20
Actual RES MV Injections 20220930 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 30.09.2022 30.09.2022 01.10.2022 10:25