Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

141 - 160 από 104976 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
System Load 20230127 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20230127 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230127 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 06:05
ISP2 2023-01-28 20230127230048 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 00:35
20230128 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 21:05
20230128 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 21:05
20230128 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 20:50
20230128 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 20:50
ISP1 2023-01-28 20230127161841 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 17:50
20230128 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 13:35
20230128 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 13:35
20230128 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 28.01.2023 03.02.2023 27.01.2023 13:30
20230128 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 13:25
20230128 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 13:20
ISP3 2023-01-27 20230127111108 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 12:35
20230128 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 10:05
20230128 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 10:00
20230128 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 10:00
Actual RES MV Injections 20230126 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 26.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 09:55
20230128 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 09:35