Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

121 - 140 από 117262 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20231206 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 11:10
Ad-hoc ISP 2023-12-05 2023120509383 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 11:00
Ad-hoc ISP 2023-12-05 2023120508523 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 10:15
20231206 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 10:05
20231206 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 10:05
20231206 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 10:00
Actual RES MV Injections 20231204 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 09:50
20231206 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 09:35
20231206 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 09:35
20231206 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 09:20
20231206 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 09:20
20231206 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 09:15
20231205 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 09:05
20231205 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 09:05
20231205 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 09:00
20231205 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 08:50
Reservoir Filling Rate 20231205 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 08:35
20231204 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 08:05
20231204 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 04.12.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 04.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 07:50