Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

121 - 140 από 104975 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20230128 ISP3 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 10:50
Actual RES MV Injections 20230127 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 10:05
20230129 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 10:05
20230129 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 10:00
20230129 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 10:00
20230129 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 09:35
20230129 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 09:35
20230129 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 09:20
20230129 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 09:20
20230129 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 09:15
20230128 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 09:05
20230128 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 09:05
20230128 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 09:00
20230128 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 08:50
Reservoir Filling Rate 20230128 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 08:35
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 27.01.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 08:35
20230127 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 08:05
20230127 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 08:05
RES Injections 20230127 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 06:05
System Load 20230127 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 06:05