Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

102381 - 102400 από 102544 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20141020 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 20.10.2014 20.10.2014 13.03.2020 13:16
20141021 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 21.10.2014 21.10.2014 13.03.2020 13:16
20141022 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 22.10.2014 22.10.2014 13.03.2020 13:16
20141023 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 23.10.2014 23.10.2014 13.03.2020 13:16
20141024 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 24.10.2014 24.10.2014 13.03.2020 13:16
20141025 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 25.10.2014 25.10.2014 13.03.2020 13:16
20141026 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 26.10.2014 26.10.2014 13.03.2020 13:16
20141027 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 27.10.2014 27.10.2014 13.03.2020 13:16
20141028 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 28.10.2014 28.10.2014 13.03.2020 13:16
20141029 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 29.10.2014 29.10.2014 13.03.2020 13:16
20141030 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 30.10.2014 30.10.2014 13.03.2020 13:16
20141031 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 31.10.2014 31.10.2014 13.03.2020 13:16
20141101 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 01.11.2014 01.11.2014 13.03.2020 13:16
20141102 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 02.11.2014 02.11.2014 13.03.2020 13:16
20141103 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 03.11.2014 03.11.2014 13.03.2020 13:16
20141104 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 04.11.2014 04.11.2014 13.03.2020 13:16
20141105 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 05.11.2014 05.11.2014 13.03.2020 13:16
20141107 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 07.11.2014 07.11.2014 13.03.2020 13:16
20141106 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 06.11.2014 06.11.2014 13.03.2020 13:16
20141108 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 08.11.2014 08.11.2014 13.03.2020 13:16