Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

100041 - 100060 από 100491 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20140607 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 07.06.2014 07.06.2014 13.03.2020 13:21
20140608 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 08.06.2014 08.06.2014 13.03.2020 13:21
20140609 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 09.06.2014 09.06.2014 13.03.2020 13:21
20140610 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 10.06.2014 10.06.2014 13.03.2020 13:21
20140611 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 11.06.2014 11.06.2014 13.03.2020 13:21
20140612 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 12.06.2014 12.06.2014 13.03.2020 13:21
20140613 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 13.06.2014 13.06.2014 13.03.2020 13:21
20140614 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 14.06.2014 14.06.2014 13.03.2020 13:21
20140615 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 15.06.2014 15.06.2014 13.03.2020 13:21
20140616 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 16.06.2014 16.06.2014 13.03.2020 13:21
20140617 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 17.06.2014 17.06.2014 13.03.2020 13:21
20140618 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 18.06.2014 18.06.2014 13.03.2020 13:20
20140620 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 20.06.2014 20.06.2014 13.03.2020 13:20
20140621 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 21.06.2014 21.06.2014 13.03.2020 13:20
20140622 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 22.06.2014 22.06.2014 13.03.2020 13:20
20140623 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 23.06.2014 23.06.2014 13.03.2020 13:20
20140624 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 24.06.2014 24.06.2014 13.03.2020 13:20
20140625 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 25.06.2014 25.06.2014 13.03.2020 13:20
20140626 ExPIP Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 26.06.2014 26.06.2014 13.03.2020 13:20
20140601 RH ExPOST Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 01.06.2014 01.06.2014 13.03.2020 13:20