Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

101 - 120 από 100491 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20221002 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 08:15
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 02.10.2022 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 08:00
Net Interconnection Flows 20221002 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 06:10
Unit Production and System Facts 20221002 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 06:10
System Load 20221002 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 06:10
RES Injections 20221002 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 06:10
ISP2 2022-10-03 20221002230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 00:32
20221003 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 21:10
20221003 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 21:10
20221003 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 20:50
20221003 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 20:50
ISP1 2022-10-03 20221002162405 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 17:50
Ad-hoc ISP 2022-10-02 2022100212514 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 02.10.2022 14:20
20221003 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 13:45
20221003 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 13:45
20221003 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 03.10.2022 09.10.2022 02.10.2022 13:30
20221003 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 13:30
20221003 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 13:20
ISP3 2022-10-02 20221002110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.10.2022 02.10.2022 02.10.2022 12:55
20221003 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 02.10.2022 12:15