Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

61 - 80 από 100492 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20221005 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 04.10.2022 09:20
20221005 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 04.10.2022 09:20
20221004 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 04.10.2022 09:05
20221004 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 04.10.2022 09:05
20221004 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 04.10.2022 09:00
20221004 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 04.10.2022 08:50
Reservoir Filling Rate 20221004 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 04.10.2022 08:35
20221003 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 08:05
20221003 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 03.10.2022 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 07:40
Net Interconnection Flows 20221003 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 06:05
RES Injections 20221003 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 06:05
System Load 20221003 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 06:05
Unit Production and System Facts 20221003 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 03.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 06:05
ISP2 2022-10-04 20221003230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 04.10.2022 00:25
20221004 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 21:05
20221004 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 21:05
20221004 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 20:50
20221004 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 20:50
ISP1 2022-10-04 20221003172524 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 19:05