Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

61 - 80 από 104976 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20230130 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 09:05
20230130 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 09:05
20230130 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 09:00
20230130 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 08:50
20230131 DAILY DISPATCH OF CRETE ELECTRICAL SYSTEM v01 Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 08:45
Reservoir Filling Rate 20230130 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 08:35
20230129 ISPCapacityOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 08:05
20230129 ISPEnergyOffers Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προσφορές ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 08:05
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 29.01.2023 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 08:00
RES Injections 20230129 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 06:05
System Load 20230129 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20230129 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230129 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 06:05
ISP2 2023-01-30 20230129231949 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 00:45
20230130 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 21:05
20230130 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 21:05
20230130 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 20:50
20230130 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 20:50
ISP1 2023-01-30 20230129171101 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 18:45
20230130 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 13:35